GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecně

V následujícím textu je uveden jednoduchý přehled toho, jakým způsobem je nakládáno s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Za osobní informace jsou považovány jakékoliv údaje, které mohou být použity pro Vaši přímou identifikaci. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora naleznete v právním upozornění, které je povinně uvedeno na webových stránkách. 

Jak údaje získáváme?

Některé z údajů získáváme tak, že nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky získávány našimi IT systémy při Vaší návštěvě webových stránek. Tato data jsou především data technická, například o typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, nebo informace o času, kdy na stránku vstoupíte. Tato data jsou shromažďována automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co Vaše údaje používáme?

Část údajů shromažďujeme proto, aby bylo zajištěno řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování návštěvníků stránek.

Jaká práva ohledně Vašich údajů máte?

Vždy máte právo si vyžádat bezplatně informace o uložených datech týkajících se Vaší osoby, původu těchto dat, příjemců a účelu, pro který jsou shromažďována. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoliv v na adrese uvedené v právním upozornění, které je povinně uvedeno na našich webových stránkách. Můžete také, samozřejmě, podat stížnost u příslušných regulačních orgánů.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy Vašich zvyklostí surfování na našem webu. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a analýzy dat. Analýza zvyklostí surfování na webu je obvykle anonymní, tzn. že tyto údaje nebudou využity k Vaší identifikaci. K této analýze můžete vznést námitky nebo jí zcela zabránit tak, že nepoužijete určité nástroje. Podrobné informace naleznete níže v textu zásad o ochraně osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jaké možnosti máte v tomto ohledu k dispozici.


2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou o Vás shromažďovány různé osobní údaje. Za osobní informace jsou považovány jakékoliv údaje, které mohou být použity pro identifikaci Vaší osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro jaké účely je používáme. Vysvětlují také, proč a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že data přenášená prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem porušení bezpečnostních pravidel. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany odpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

ORLIČAN, s.r.o.
Londýnská 376/57, Vinohrady
120 00 Praha 2

Tel.: +420 605 231 920
E-mail: [javascript protected email]
Tax ID: 03544974

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy, atd.).

Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací spojených se zpracováním dat je možné uskutečnit pouze s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Odvolání souhlasu je dostačují prostřednictvím odeslání neformální e-mailové zprávy. Údaje zpracované před přijetím Vašeho požadavku mohou být však i nadále legálně zpracovávána.

Právo na přenositelnost dat

Máte vlastnické právo na údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené Vám nebo třetí osobě, ve standardním, počítačově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé přenesení dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů šifrování typu SSL nebo TLS pro ochranu přenosu důvěrných údajů, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z “http: //” na “https: //” a v pruhu adresy vašeho prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nejsou čitelné pro třetí strany.

Informace, blokování, odstranění

V souladu s platnými zákony máte právo si kdykoliv bezplatně vyžádat informace o způsobu využití kterýchkoliv z Vašich osobních údajů, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo, aby tyto údaje byly opraveny, zablokovány nebo odstraněny. Za účelem získání dalších informací o způsobu nakládání s osobními údaji nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v našem dokumentu o ochraně osobních údajů.


3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači Vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. “session cookies”. “Session cookies” se smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Ostatní soubory cookies zůstanou v paměti počítače, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští navštěvě webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby Vás informoval o používání souborů cookies pokaždé, když web navštívíte a měli jste tak při každé návštěvě webu možnost se rozhodnout, zda chcete cookies přijmout nebo odmítnout. Váš prohlížeč může být případně nakonfigurován tak, aby soubory cookies automaticky přijímal jen za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl nebo automaticky soubory cookies mazal při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Soboury cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. nákupní košík), jsou uloženy podle čl. (6) odst. (1) písm. (f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro to, aby zajistil optimální službu bez technických chyb. Jsou-li ukládány i jiné typy souborů cookies (například ty, které se používají k analýze Vašeho chování na webu), bude s nimi zacházeno dle samostatných pravidel uvedených v tomto dokumentu o ochraně osobních údajů.

Soubory protokolu na serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč automaticky předává v “souborech protokolu na serveru”. Tyto jsou:

  • typ a verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • URL uživatele,
  • název hostitele přístupového počítače,
  • čas požadavku serveru,
  • IP adresa.

Tato data nebudou sloužena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. (6) odst. (1) písm. (b) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů dle podmínek plnění dohody nebo předběžných opatření k této dohodě.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom mohli odpovědět na Vaše otázky nebo případně otázky, které budou následovat. Tyto informace nesdílíme bez Vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktního formuláře zpracujeme pouze s Vaším souhlasem podle článku. (6) odst. (1) písm. (a) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je dostačují prostřednictvím odeslání neformální e-mailové zprávy. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být však i nadále legálně zpracovávána.

Zadané údaje uchováváme ve formuláři kontaktů po dobu, dokud nepožádáte o jejich smazání, zrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud účel jejich uložení zanikne (např. po splnění požadavku). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.


4. Analytické nástroje a inzerce

Google Analytics

Na této webové stránce používáme webovou analytickou službu Google Analytics. Služba je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. soubory “cookies”. Jedná se o krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované prostřednictvím souborů cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a jsou tam i uloženy.

Soubory cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. (6) odst. (1) písm. (f) DSGVO. Provozovatel webových stránek má opodstatněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak inzerci.

Anonymita IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaše IP adresa v rámci Evropské unie nebo jiných stran a v souladu s dohodou o Evropském hospodářském prostoru bude před jejím přenosem do Spojených států společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a poté zkrácena. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Informace o IP adrese přenášené Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebudou sloučeny s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Plugin pro prohlížeče

Uložení souborů cookies můžete deaktivovat výběrem příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Deaktivovat můžete také předávání údajů generovaných soubory cookies týkajících se Vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a nebo zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu pro prohlížeč dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Zabránění sběru dat

Sběru údajů dat pomocí služby Google Analytics můžete zabránit klepnutím na odkaz níže. Cookies pro odhlášení se nastaví tak, aby zabránily sběru údajů při Vašich budoucích návštěvách na webu Vypnout Google Analytics.

Pro více informací o tom, jak jsou údaje získané od uživatelů prostřednictvím služby Google Analytics využívány, navštivte stránky webu společnosti Google týkající se politiky ochrany osobních dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externí zpracování dat

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o externím zpracování dat a striktně dodržujeme požadavky místní legislativy na ochranu osobních dat, která se vztahuje na používání služby Google Analytics.


5. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky využívají plaginy YouTube, který je provozovaný společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek s pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube. Server YouTube tímto způsobem získává informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube umožňuje přiřazení Vašeho stereotypu chování při prohlížení obsahu přímo k osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Službu YouTube využíváme k tomu, abychom vytvořili na našem webu lákavější obsah. Toto reprezentujte opodstatněný zájmem dle čl. (6) odst. (1) písm.(f) DSGVO.

Další informace o způsobu nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy


Webová písma Google

Pro jednotné zobrazení písem používá tato stránka webová písma poskytovaná společností Google. Při otevření stránky jsou Vaším prohlížečem potřebná webová písma načtena do mezipaměti, aby správně zobrazovala texty a písma.

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje doplňky pro sociální sítě, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Google. Google tedy rozpozná, že přístup na naše webové stránky byl uskutečněn prostřednictvím Vaší IP adresy. Použití webových písem Google slouží pro jednotnou a atraktivní prezentaci našich webových stránek. Toto reprezentujte opodstatněný zájmem dle čl. (6) odst. (1) písm. (f) DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, používá Váš počítač písmo standardní.

Další informace společnosti Google o nakládání s údaji uživatelů naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq a v dokumentu o ochraně osobních dat od společnosti Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Tyto stránky využívají službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Provozovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Google Mapy, je nutné uložit Vaši IP adresu. Informace jsou obecně předávány na server Google v USA, kde jsou také uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na přenos těchto dat.

Použití Google Map je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a také pro snadnou geografickou lokalizaci míst, která uvádíme na našich webových stránkách. Toto reprezentujte opodstatněný zájmem dle čl. (6) odst. (1) písm. (f) DSGVO.

Další informace společnosti Google o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat od společnosti Google na: https://policies.google.com/privacy


„Tyto webové stránky používají soubory cookies. Pokračováním v prohlížení jejich obsahu současně vyjadřujete souhlas i s používáním souborů cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.“

M-8 Eagle

Demo flight

Are you ready to take the flight with brand new M-8 Eagle?


Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Cookies